Change Language Thai English China
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   รายงานการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงาน
   รายงานการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
บริการประชาชน
   องค์กรแห่งการเรียนรู้
   คู่มือสำหรับประชาชน
   การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
   ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   ศูนย์ อปพร. อบต.กระโสม
   ITA
   E-Service
   คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กิจการสภา
  ประชาสัมพันธ์งานสภา
  รายงานการประชุมสภา
  หนังสือเรียกประชุมสภา
  หนังสือเชิญประชุม
ข้อบัญญัติ
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข้อบัญญัติ
  อื่นๆ
จัดซื้อ จัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
โครงการ ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 48) 9 มิ.ย. 2563
โครงการ จ้างขุดลอกคลองบางขอน หมู่ที่ ๘ บ้านจีน ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 38) 29 พ.ค. 2563
โครงการ จ้างขุดลอกคลองเขาน้อย หมู่ที่ ๒ บ้านถ้ำ ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 35) 29 พ.ค. 2563
โครงการจ้างขุดลอกคลองบางเหรียง หมู่ที่ ๕ บ้านเขาเปาะ ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 32) 29 พ.ค. 2563
โครงการ จ้างขุดลอกคลองบางเหรียง (ช่วงบน) หมู่ที่ ๕ บ้านเขาเปาะ ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 33) 29 พ.ค. 2563
โครงการ จ้างขุดลอกคลองบางลึก หมู่ที่ ๕ บ้านเขาเปาะ ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 34) 28 พ.ค. 2563
โครงการ จ้างขุดลอกสระกักเก็บน้ำบางคุย หมู่ที่ ๔ บ้านพรุใหญ่ ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 30) 28 พ.ค. 2563
โครงการ จ้างขุดลอกสระกักเก็บน้ำบางคุย หมู่ที่ ๑ บ้านพระแรด ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 29) 28 พ.ค. 2563
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยในทอน) หมู่ที่ ๕ บ้านเขาเปาะ (ดู : 26) 7 เม.ย. 2563
โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก (สายพรุช้างตาย) (ดู : 61) 29 ม.ค. 2563
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายบางรากไม้ – สายหัวนอน) หมู่ที่ 8 บ้านจีน (ดู : 48) 27 ม.ค. 2563
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านหัวนอน หมู่ที่ ๗ บ้านบางหมัก (ดู : 49) 27 ม.ค. 2563
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด (ควนตาขุ้ย) (ดู : 96) 22 ม.ค. 2563
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด (บริเวณหน้าบ้าน นายสวง ชูชิต) (ดู : 75) 17 ธ.ค. 2562
โครงการขยายเขตระบบประปา (สายท่าเรือ) หมู่ที่ 5 บ้านเขาเปาะ (ดู : 53) 16 ธ.ค. 2562
โครงการก่อสร้างลูกระนาดชะลอความเร็ว ถนนสาย หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 6 จำนวน 10 จุด (ดู : 47) 20 พ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างระบบหอถังสูง หมู่ที่ 8 บ้านจีน ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 99) 29 พ.ค. 2562
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้าฯ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) (ดู : 162) 9 พ.ย. 2561
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลฯ (ดู : 178) 5 พ.ย. 2561
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายเพขรเกษม-วัดสุวรรณคูหา) ม.2 บ้านถ้ำ ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา (ดู : 197) 10 ก.ย. 2561
โครงการจัดซื้อจกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 6 ชุด (ดู : 166) 9 ส.ค. 2561
โครงการก่อสร้างฝาคูระบายน้ำแบบตะแกรงเหล็ก (หลังศาลาประจำหมู่บ้าน) ม.8 บ้านจีน (ดู : 84) 4 ก.ค. 2561
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหินสามก้อน (ดู : 80) 2 ก.ค. 2561
โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ม.5 บ้านเขาเปาะ (ดู : 76) 25 มิ.ย. 2561
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบุกเบิก (สายสวนนายแคล้ว ทวีลาภ) ม.4 บ้านพรุใหญ่ (ดู : 75) 21 พ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านนางละมัย-ท่าเรือ) ม.7 บ้านบางหมัก (ดู : 75) 21 พ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายนาบ่อวัดสุวรรณคูหา) ม.8 บ้านจีน (ดู : 72) 21 พ.ค. 2561
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบุกเบิก (สายสวนนายแคล้ว ทวีลาภ) ม.4 บ้านพรุใหญ่ (ดู : 75) 15 พ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.รอบ อบต.กระโสม (ดู : 72) 27 เม.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก (สายสวนปาล์ม) ม.5 ต.กระโสม (ดู : 73) 23 เม.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.2 (สาย 2,7,8) บ้านถ้ำ ต.กระโสม (ดู : 78) 9 เม.ย. 2561
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ม.1 บ้านพระแรด (ดู : 72) 9 เม.ย. 2561
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ซอยวัดถ้ำสุวรรณคูหา ม.2 บ้านถ้ำ (ดู : 78) 28 มี.ค. 2561
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด (บ้านบางหมัก) ม.7 ต.กระโสม (ดู : 74) 23 ก.พ. 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายนาใน) ม.6 บ้านหินสามก้อน (ดู : 77) 19 ก.พ. 2561
โครงการก่อสร้างสะพานทางเท้า คสล. ม.5 บ้านเขาเปาะ (ดู : 73) 14 ก.พ. 2561
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ ม.6 บ้านหินสามก้อน (ดู : 74) 13 ก.พ. 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยบ้านหัวนอน) ม.7 บ้านบางหมัก (ดู : 74) 30 ม.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยบ้านในทอน) ม.5 บ้านเขาเปาะ (ดู : 74) 11 ม.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ข้าง อบต.กระโสมหลังเก่า) ม.4 บ้านพรุใหญ่ (ดู : 76) 10 ม.ค. 2561
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบุกเบิก (สายควนนายพราย) ม.2 (ดู : 69) 9 ม.ค. 2561
โครงการขยายไหล่ทางพร้อมท่อลอดเหลี่ยม (ซอยบางรากไม้) ม บ้านจีน (ดู : 72) 9 ม.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางรากไม้-สายหัวนอน ม.8 บ้านจีน (ดู : 72) 8 พ.ย. 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยท่าเรือ ม.5 บ้านเขาเปาะ (ดู : 72) 7 พ.ย. 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหินสามก้อน ม.6 (ดู : 73) 7 พ.ย. 2560
โครงการบุกเบิกถนนสายใหม่ (บ้านชาวหลาง) ม.1 บ้านพระแรด (ดู : 73) 1 พ.ย. 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยท่าเริือ หมู่ที่ 5 บ้านเขาเปาะ ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา (ดู : 281) 25 ต.ค. 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหินสามก้อน หมู่ที่ 6 บ้านหินสามก้อน ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา (ดู : 298) 25 ต.ค. 2560
โครงการบุกเบิกถนนสายใหม่ (บ้านชาวหลาง) หมู่ที่ 1 บ้านพระแรด ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา (ดู : 216) 24 ต.ค. 2560
โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.กระโสม (ดู : 205) 22 ส.ค. 2560
โครงการก่อสร้างสะพานทางเท้า คสล.ซอยบ้านนายโหรน หมู่ที่ 5 บ้านเขาเปาะ ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา (ดู : 213) 7 ส.ค. 2560
โครงการก่อสร้างสะพานทางเท้า คสล.ซอยบ้านตาบุญ หมู่ที่ 5 บ้านเขาเปาะ ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา (ดู : 201) 7 ส.ค. 2560
โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.สายบ้านนายจำลอง หมู่ที่ 2 บ้านถ้ำ ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา (ดู : 168) 25 ก.ค. 2560
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 2 บ้านถ้ำ ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา (ดู : 168) 25 ก.ค. 2560
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 1 บ้านพระแรด ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา (ดู : 168) 25 ก.ค. 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเหมืองเก่า (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านพรุใหญ่ ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา (ดู : 168) 21 ก.ค. 2560
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา สำหรับออกกำลังกายกลางแจ้ง (ดู : 190) 21 ก.ค. 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเหมืองเก่า (ช่วงที่ 2) ม. บ้านพรุใหญ่ (ดู : 192) 21 ก.ค. 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโสม ม.7 บ้านบางหมัก (ดู : 227) 21 ก.ค. 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านตาหีด ม.6 บ้านหินสามก้อน (ดู : 192) 21 ก.ค. 2560
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม
   หมู่ที่ 1 ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130  โทรศัพท์ : 076-496-163 โทรสาร : 076-496-138
E-mail Address : 6820403@dla.go.th
   Copyright © 2019. www.krasom.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs